engebredden

Informasjon om Engebredden

Hei,

Din interesse for vårt boligprosjekt Engebredden betyr mye for oss.

Vi venter fremdeles på rammetillatelse fra Drammen kommune. Prosessen er dessverre noe mer omfattende enn først antatt. Vi ser derfor for oss en salgsstart i løpet av 1. halvår 2022.

 

Ha en fin dag!

Mvh

Engebredden


Ta gjerne kontakt med megler dersom det er noen spørsmål. 

Gustav Waal

gbw@dahlas.no, mob. 909 52 321